DERS BİLGİLERİ
Ders Adı Kod Yarıyıl L+P (Saat) Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II HIS102 2 2+0 N/C 2
Ön Şartlar Yok
Eğitim Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Tipi Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi
Asistanlar
Hedefler Bu ders öğrencilere, Osmanlı'nın çöküş döneminin, Balkan Savaşlarının, I. Dünya Savaşının, Milli Mücadele dinamiğinin nedenlerini, inklap ve reform gibi kavramlarla birlikte iyi bir şekilde açıklamayı, Türk inklap sürecinin tamamlanış aşamasındaki siyasi gelişmeleri özetlemeyi ve yeni devletin kuruluş süreci, siyasal ve sosyal alanlarda Atatürk'ün ilkelerini tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Siyasi alanda yapılan reformlar, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nin kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, huzur yasasının ilanı ve Atatürk'e suikast teşebbüsü, serbest cumhuriyet fırkası'nın kurulması, İzmir'in mitingi, partinin kapatılması, Menemen ve Bursa olayları, 1924 Anayasası, diğer anayasalar, hukuk alanındaki gelişmeler, sosyal hayatın düzenlenmesine yönelik reformlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci, eğitim ve kültürle ilgili reformlar, İzmir Ekonomi Kongresi, ekonomi politikaları Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1929 yılında Dünya Ekonomik Depresyon ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekonomi politikası gündemi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Kemalist Düşünce Sistemi, kapsamı ve ilkeleri, Atatürk'den sonra Türkiye, Demokrat Parti'nin yönetimi, Türkiye'nin NATO'ya girişi, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi, Siyasi gelişmeler 1960'lar ve 70'lerde Türkiye, 12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'deki iç politik gelişmeler, 1960'tan günümüze Türkiye'nin dış politikası, sözde Ermeni soykırım iddiaları ve gerçekleri.
Öğrenme Çıktıları 1) Atatürk inkılapları hakkında bilgi sahibi olur.
2) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası hakkında bilgi sahibi olur.
3) Atatürk ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.
4) İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasi gelişmeler hakkında temel bilgi düzeyine sahip olur.
DERSİN İÇERİĞİ
Hafta Teorik Uygulama
1 Siyasî alanda yapılan inkılâplar.
2 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü.
3 Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları.
4 1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci.
5 Eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar, sağlık alanındaki gelişmeler.
6 İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası
7 İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası.- devam
8 Ara Sınav
9 Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri
10 Atatürk'ten sonraki Türkiye.
11 Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi.
12 1960’lı ve 70’li yıllar boyunca Türkiye’deki siyasi gelişmeler.
13 12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri.
14 1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası, Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve bu iddiaların aslı.
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı
ÖNERİLEN KAYNAKLAR
1. Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk
2. Mehmet ALPARGU, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, Gündüz Yayıncılık
3. Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi, Timaş Yayınları
Ders İş Yükü
Etkinlik Sayısı Katkısı (%)
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 60
Proje 0 0
Ödev 0 0
Toplam 100