Turizm İşletmeciliği Bölümünün vizyonu, eğitim ve araştırma konusundaki yetkinliklerini sürekli geliştirerek turizm eğitiminde farklılık yaratmak ve sahip olduğu üstünlükleri uluslararası düzeye taşımaktır.