DERS BİLGİLERİ
Ders Adı Kod Yarıyıl L+P (Saat) Kredi AKTS
Türk Dili II TUR102 2 2+0 NC 2
Ön Şartlar Yok
Eğitim Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Tipi Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi
Asistanlar
Hedefler Türk dilinin zenginliğini anlamak, yazılı ve sözlü ortamlarda doğru dil kullanmak, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, yazışmada dikkate alınması gereken kuralları anlamak.
Dersin İçeriği Morfoloji, cümle yapısı, yazılı ve sözlü anlatım türleri, anlatım bozuklukları.
Öğrenme Çıktıları 1) Türkçedeki yapısal özellikleri ve sonek-kök-gövde kavramlarını bilir.
2) Soneklerin işlevlerini anlar, örnekler verir.
3) Cümlenin unsurlarını ve kelimeler arasındaki anlamsal ve yapısal ilişkiyi anlar.
4) Cümle türlerini bilir, aralarındaki farkları açıklar.
5) Gramer hatalarını sözlü veya yazılı ifadelerde tespit eder ve gerekli değişiklikleri yapar.
6) Makale yazma kavramını açıklar, yazar ve konuşur.
7) İfade türlerini bilir, örneklerle tanımlar ve ifade örneklerini verir.
8) Anlatım tür ve tekniklerinin ayrıntılarını bilir, teorik bilginin örneklerini açıklar.
9) Fikir denemelerini anlatır ve örnek metin yazarlarını yazar.
10) Farklı sözlü anlatım türlerini bilir ve örnek konuşmalar hazırlar.
11) Düşünce ve duygularını doğru ve etkili bir şekilde yazılı veya sözlü olarak ifade eder.
DERSİN İÇERİĞİ
Hafta Teorik Uygulama
1 Türkçe'nin Yapısal Özellikleri: Çekim Ekleri
2 Türkçe'nin Yapısal Özellikleri: Yapım Ekleri
3 Türkçe'de cümle yapısı ve konuşma bölümleri
4 Cümle Çeşitleri ve Özellikleri
5 Belirsizlik: Yapısal Bozukluklar - Belirsizlik: Anlam Bozuklukları
6 Kompozisyon yazma
7 Kompozisyon yazma - Devam
8 Ara Sınav
9 İfade Teknikleri ve Fikir Gelişimi Yolları: Kuramsal Bilgi
10 İfade Teknikleri ve Fikir Gelişimi Yolları: Uygulama
11 Tartışma Yazıları: Kuramsal Bilgi - Tartışmacı Denemeler: Uygulamalar
12 Sözlü İletişim Türleri: Teorik Bilgi
13 Sözlü Anlatım Türleri: Uygulamalar
14 Türk ve Dünya Edebiyatı seçilmiş metinlerinin değerlendirilmesi
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı
ÖNERİLEN KAYNAKLAR
1. Sağol, Gülden (Editör), Türk Dili Kitabı, Duyap Yayınları, İstanbul, 2006.
2. Yavuz, Kemal ve diğerleri, Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Beşir Kitabevi, İstanbul, 2007.
3. Guise John (2012) The Turkish Language Explained for English Speakers
Ders İş Yükü
Etkinlik Sayısı Katkısı (%)
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 60
Proje 0 0
Ödev 0 0
Toplam 100