Turizm İşletmeciliği Bölümünün misyonu, turizm alanında hizmet üretimi ve yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirebilecek, girişimcilik, liderlik ve yaratıcılık yeteneklerine sahip nitelikli işgücü yetiştirmek ve turizm konusunda nitelikli araştırmalar yapmaktır.