DERS BİLGİLERİ
Ders Adı Kod Yarıyıl L+P (Saat) Kredi AKTS
İstatistik TRM 128 2 2+0 2 3
Ön Şartlar Yok
Eğitim Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Tipi Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Feyza GÜNDÜZ
Asistanlar
Hedefler Dersin amacı olasılık ve istatistiğin temel bazı kavramlarını ekonomi ve işletme problemlerine uygulanmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda öğrencilere temel olasılık ve istatistik kavramlarını öğreterek ve istatistiksel yöntemleri kullanarak çalışma yaşamında meslekleriyle ilgili daha gerçekçi karar vermelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Ders kapsamında bilimsel araştırmanın aşamaları incelenmektedir. Bilgilerin toplanması düzenlenmesi ve sunumuna ilişkin değerlendirmeler yapılarak, verilerin tanımlayıcı ölçüleri ele alınmaktadır. Ders ayrıca olasılık teorisi, rassal değişkenler, olasılık dağılımları, istatistik serileri ve tanımlayıcı istatistikleri de kapsamaktadır.
Öğrenme Çıktıları 1. Bilimsel araştırmanın aşamalarını öğrenir
2. Verileri düzenlemeyi, tanımlamayı ve sunmayı bilir.
3. Temel olasılık işlemlerini öğrenir.
4. İşletme yönetiminin sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlar.
5. İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir.
DERSİN İÇERİĞİ
Hafta Teorik Uygulama
1 Giriş ve verinin istatistiksel tanımı
2 Veri toplama ve örnekleme
3 Ortalamalar
4 Temel olasılık kavramları ve rassal olaylar
5 Olasılık hesaplama yöntemleri
6 Rassal değişkenler
7 Beklenen değer, standart sapma ve varyans
8 Ara Sınav
9 İstatistik serileri ve olasılık dağılımları
10 Frekans tabloları ve grafikler
11 Merkezi eğilimin ölçümleri
12 Çarpıklık ölçümleri
13 Basıklık ölçümleri
14 Değişkenlik ölçümleri
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı
ÖNERİLEN KAYNAKLAR
1. Newbold, P., Carlson, W., & Thorne, B. (2012). Statistics for business and economics. Pearson.
Ders İş Yükü
Etkinlik Sayısı Katkısı (%)
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 50
Proje 1 20
Ödev 0 0
Toplam 100