Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Yönetim ve Organizasyon

TRM 126

2

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Zorunlu

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Esengül İPLİK

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Esengül İPLİK

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğine ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır

Dersin İçeriği

Bu ders, yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar, klasik , neo klasik ve modern yönetim teorileri ile yönetimin fonksiyonları ve yönetim süreçlerini kapsamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

1) Yönetim teorilerini değerlendirebilir ve sorgulayabilir.

2) Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilir.

3) Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilir.

4) Yönetimin ve yöneticiliğin değişken ve parametrelerini analiz edebilir.

5) Yönetsel süreçleri kavrayabilir ve irdeleyebilir.

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Teorik

1.Hafta

Giriş (Tarihsel gelişim, temel kavramlar)

2.Hafta

Yönetim süreci/fonksiyonları

3.Hafta

Klasik Yönetim Düşüncesi

4.Hafta

Klasik Yönetim Düşüncesi

5.Hafta

Neo klasik yönetim Düşüncesi

6.Hafta

Modern yönetim Düşüncesi

7.Hafta

Matris organizayon ve Amaçlara göre yönetim

8.Hafta

ARA SINAV

9.Hafta

Post modern yönetim Düşüncesi

10.Hafta

Yeni yaklaşımlar 1: Z Teorisi ve TKY

11.Hafta

Yeni yaklaşımlar 2: Temel yetenek, dış kaynak kullanımı

12.Hafta

Yeni yaklaşımlar 3: şebeke organizasyon, küçülme

13.Hafta

Yeni yaklaşımlar 4: değişim mühendisliği, kıyaslama

14.Hafta

Yeni yaklaşımlar 5: personel güçlendirme, öğrenen organizasyon

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

  1. Geoffrey Whitehead, Graham Whitehall (1999), Business Management and Administration.