Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Pazarlamaya Giriş

TRM 124

2

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Zorunlu

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Onur ÇELİK

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Onur ÇELİK

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Öğrencilere, pazarlama, pazarlama ilkeleri ve pazarlamanın ilişki içinde olduğu diğer alanlar hakkında kuramsal bilgiler sunabilme ? Bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı doğrultusunda bakış açısı kazanmaları

Dersin İçeriği

Lisans öğrencilerine pazarlama yönetimi ilkelerini sunar.

Öğrenme Çıktıları

- Günümüzde pazarlamanın önemini belirtebilme

- Pazarlamayı ve çevre koşullarını tanımlayabilme

- Pazarlama karmasını açıklayabilme

- Pazarlama iletişimini açıklayabilme

- Bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamalarını yorumlayabilme Turizm sisteminin unsurlarını özetleyebilme

 

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Teorik

1.Hafta

Pazar ve Pazarlama Kavramı

2.Hafta

Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler

3.Hafta

Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler

4.Hafta

Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması

5.Hafta

Pazarlama Araştırması

6.Hafta

Ara sınav

7.Hafta

Endüstriyel Pazarlar

8.Hafta

Pazar Bölümleme

9.Hafta

Pazar Çeşitleri, Pazarlama Türleri

10.Hafta

Mamul

11.Hafta

Fiyat

12.Hafta

Tutundurma

13.Hafta

Dağıtım ve Fiziksel Dağıtım

14.Hafta

Kişisel Satış

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. 1. Mucuk, Ismet. Pazarlama Ilkeleri, İstanbul: Turkmen Kitabevi, 2009. 2. Blythe, Jim. Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi, 2001.

2. Philip KOTLER, Introduction to Marketing