Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

İlk Yardım

TRM 133

1

2+2

3

3

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Asistan

---

Dersin Hedefleri

İlk yardım kapsamında karşılaşabilecekleri yaşamı tehlikeye düşüren herhangi bir durumda müdahale edebilme becerisi kazandırılması

Dersin İçeriği

İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, İlk yardımın hedefleri, İlk yardımın ABC kuralı ve Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması,Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma şekilleri

Öğrenme Çıktıları

1-1.İlk yardım gerektiren durumlarda yapılacak hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilgilerini kullanabilir 2-2.İlk yardımla ilgili teknik işlemlere ilişkin becerileri kullanabilir 3-3.Hızlı değerlendirme, karar verme ve uygulama becerisini kullanabilir 4-4.İlk yardım ile ilgili araç- gereçleri gerektiği anda ve çabuklukla uygulayabilir

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Teorik

1.Hafta

İlk Yardım ile İlgili Temel Kavramlar, İlk Yardım ve Acil Yardımın Farklılıkları, Koruma-Bildirme-Kurtarma Kuralı, Olay Yeri Güvenliğinin Sağlanması

2.Hafta

Hastanın Birinci Değerlendirmesi, Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi, İlk Yardımın ABC Kuralı

3.Hafta

Hasta/Yaralının İkinci Değerlendirmesi

4.Hafta

Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği

5.Hafta

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği

6.Hafta

Bebeklerde Temel Yaşam Desteği

7.Hafta

Hava Yolu Tıkanmalarında İlk Yardım, Tam Tıkanmalarda Heimlich Manevrası Uygulamaları

8.Hafta

ARASINAV

9.Hafta

Kanamalarda İlk Yardım, Kanama Çeşitleri, Turnike Uygulaması, Şok çeşitleri

10.Hafta

Yaralanmalar ve Yara Çeşitleri

11.Hafta

Kırık-Çıkık-Burkulmalarda İlk Yardım

12.Hafta

Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmalarda İlk Yardım

13.Hafta

Bilinç Bozukluklarında (Bayılma-Epilepsi- Havale- Şeker Koması- Göğüs ağrısı) ve Zehirlenmelerde İlk Yardım

14.Hafta

Vücuda Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım, Hayvan Isırmalarında İlk Yardım, Hasta-Yaralı Taşıma Teknikleri

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1-Prof.Dr.Bikem Süzen, İlk Yardım Kitabı
2-Cemil Sözen, İlk Yardım Kitabı, Nobel Yayınları
3-Fethiye Erdil, Temel İlk Yardım Kitabı
4- T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı ANKARA 2011