Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Seçmeli Yabancı Dil 1 Almanca

TRM 111

1

4+0

4

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

Almanca

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep SABANCI

Öğretim Elemanı

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep SABANCI

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Bu dersin amacı öğrencinin günlük hayatta ve iş hayatında karşılaştığı somut durum ve olaylar karşısında uygun sözel tepkiler verebilmesini; okuduğunu ve duyduğunu anlamasını, yazma ve basit konuşmaları gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

konuşma, dinlenme, yazma ve öğrenme becerileri üzerinde odaklanır. bu öğrenciler kelime bilgisi,basit dilbilgisi,telaffuz becerilerini belirlenmiş konular dahilinde pratik yaparak geliştirir

Öğrenme Çıktıları

1 Günlük ve iş yaşamına dair sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilme ve kullanabilme

2 Duyduğunu anlama: Öğrencinin güncel ya da mesleki konulara ilişkin kısa diyalogların içeriğini ayırt edebilme ve aktarabilme

3 Okuduğunu anlama: güncel ya da mesleki kısa yazıları, ilan, mektup gibi basılı materyalleri çözümleme ve aktarabilme

4 Sözlü anlatım: kendini tanıtabilmesi, yakın çevresini, kendisini çevreleyen nesneleri tarif edebilmesi, iş ve uğraşılarını, bulunduğu mekanları, başından geçen bir olayı ana hatlarıyla anlatabilmesi

5 Yazma : Öğrencinin kısa not, mesaj, kişisel mektup yazabilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Teorik

1.Hafta

Tanışma. Kendini ve başkalarını tanıtma. Meslekler. Alfabe. Präsens (şimdiki zaman) fiil çekimi (kommen, wohnen, heißen, sein). Şahıs zamirleri.

2.Hafta

Ülkeler, Diller. Präsens fiil çekimi ( sprechen, lesen, spielen, singen, kommen, arbeiten, sammeln, hören lernen) Temel cümle yapısı: Soru ve ifade cümlesi. W- soruları (Wer/ Was/Wie/Wo/Woher), aus edatı

3.Hafta

İşyerinde. İş arkadaşlarıyla diyalog. Büroda bulunan eşyaları dile getirme: İsimlerin tekil ve çoğul şekilleri. Belirli ve belirsiz Artikel (tanım harfi), Artikel siz kullanım.

4.Hafta

Sayılar (1-100). Fiyat sorma( Was kostet wie viel ) Haftanın günleri

5.Hafta

Kişiler ve hobileri. Boş zaman uğraşıları hakkında konuşma. Was machen Sie gern Olumsuzlama (nicht/kein)

6.Hafta

Üniversitede. "können" modal fiili (Was können Sie gut/nicht gut) , Sıfatlar, ein/kein+Adjektiv. İyelik zamirleri. Yer bildiren edatlar: nach, in, bei, aus; işlenen konuların tekrarı.

7.Hafta

Yarıyıl içi sınavı

8.Hafta

Yarıyıl içi sınavı

9.Hafta

Otelde. Otelde oda ayırtmak. Otele giriş yaptırmak. Akkusativ (i-hali) alan fiiller (haben, brauchen, möche(n))

10.Hafta

Otel odasındaki sorunları dile getirmek. İsim ve sıfatların Nominativ ve Akkusativ halinde kullanımı.

11.Hafta

Bir şehirde oryantasyon. Bir müze hakkında bilgi almak (açık olduğu saatleri / giriş ücretini sorma) Zaman bildirimi, zaman bildiren edatlar: am, um, von, bis.

12.Hafta

Yeme-içme. Otelde kahvaltı: Yiyecek ve içecek söylemek

13.Hafta

Restoranda. Yiyecekler ve içecekler. Akkusativ halindeki şahıs zamirleri.

14.Hafta

Genel tekrar

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

40

Final Sınavı

1

50

Quiz

1

10

TOPLAM

100

 

Referanslar