DERS BİLGİLERİ
Ders Adı  Kod Yarıyıl L+P (Saat) Kredi AKTS
Türk Dili I TUR101 1 2+0 NC 2
Ön Şartlar Yok
Eğitim Dili  Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans 
Dersin Tipi Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi  
Asistanlar  
Hedefler Türk dilinin zenginliğini anlamak, yazılı ve sözlü ortamlarda doğru dil kullanmak, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, yazışmada dikkate alınması gereken kuralları anlamak.
Dersin İçeriği Dil nedir? Ulusun bir sosyal kurum olarak önemi. Türk dilinin dünya dilleri ve Türk dilinin tarihçesi ve evreleri. Türkçe sesler ve ses özelliklerinin sınıflandırılması ve Türk dili ve ilgili kuralların bilgisi. Türkçede ekler ve uygulamaları, kompozisyon hakkında genel bilgiler ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. Yazım ve noktalama işaretleri.
Öğrenme Çıktıları 1) Birey ve toplum için dilin önemini kavrar.
2) Dil arasındaki ilişkiyi açıklayan temel kültür unsurlarını bilir.
3) Türkçenin tarihsel gelişimini anlatır.
4) Ana dil, ortak dil, konuşulan dil, yazılı dil, edebi dil, lehçe ve alt-konuyu doğru olarak kullanır.
5) Dilin mantığını ve dünya dillerinin oluşumunu anlatır.
6) Türk dilinin yerini tanımlar.
7) Yazışma kurallarını bilir ve örnekler verir.
8) Dil devriminin etkilerini ve işlevlerini Türk tarihi üzerine bilir.
9) Türkçe ses yapısını ve ses olaylarını yazılı ve sözlü olarak kullanır.
10) Yazım kurallarını bilir.
 
DERSİN İÇERİĞİ
Hafta Teorik Uygulama
1 Dilin tanımı, Birey ve toplum için önemi  
2 Dil ve kültür ilişkisi  
3 Diller Türleri  
4 Dillerin doğuşu ve dünya dilleri   
5 Türkçe'nin tarihi ve gelişim aşamaları  
6 Türkiye'de türkçe  
7 Türkiye'de Türkçe - devam  
8 Ara Sınav  
9 Fonetik - Ses Olayları  
10 Ses olayları  
11 Yazım Kuralları  
12 Noktalama  
13 Yazılı form türleri  
14 Yazışma Uygulamaları ve incelemeleri  
15 Genel Tekrar  
16 Final Sınavı  
ÖNERİLEN KAYNAKLAR
1. Sağol, Gülden (Editör), Türk Dili Kitabı, Duyap Yayınları, İstanbul, 2006.  
2. Yavuz, Kemal ve diğerleri, Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Beşir Kitabevi, İstanbul, 2007.
3. Guise John (2012) The Turkish Language Explained for English Speakers
 
Ders İş Yükü
Etkinlik Sayısı Katkısı (%)
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 60
Proje 0 0
Ödev 0 0
Toplam 100