Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Turizme Giriş

TRM 125

1

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Zorunlu

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Turizm endüstrisine genel bir giriş niteliği taşıyan bu dersin genel amacı öğrenciyi konuyla ilgili temel kavramlara aşina hale getirmek ve turizmin önemini geçmiş yılların verilerine dayanarak öğrenciye sunabilmektir.

Dersin İçeriği

Turizmle ilgili genel kavramlar, turizmin tarihçesi, turizm kuruluşları, kariyer olanakları, taşımacılık, ağırlama ve ilgili hizmetler, çekicilikler, eğlence sektörü ve rekreasyon, uluslararası turizm, turizmin unsurları, turizm politikaları

Öğrenme Çıktıları

- Turizm sisteminin unsurlarını özetleyebilme

- Turizm sektöründeki uygulamaları ve terminolojiyi örneklerle açıklayabilme

- Turizmin destinasyon ve bölge üzerindeki sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel sonuçlarını irdeleyebilme

- Turizm sınıflandırmalarını listeleyebilme

- Turizm politikalarında göz önünde bulundurulması gerekenleri yorumlayabilme

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Teorik

1.Hafta

Turizme Genel Bakış

2.Hafta

Turizmin Tarihçesi

3.Hafta

Kariyer Olanakları

4.Hafta

Dünya çapında, Ulusal, Bölgesel ve Diğer Turizm Kuruluşları

5.Hafta

Yolcu Taşımacılığı

6.Hafta

Ağırlama ve İlgili Hizmetler

7.Hafta

Dağıtım Sürecindeki Örgütler

8.Hafta

Ara Sınav

9.Hafta

Çekicilikler, Eğlence, Rekreasyon ve Diğer Hizmetler

10.Hafta

Seyahat Güdüleri

11.Hafta

Hayat Zenginliği için Kültürel ve Uluslararası Turizm

12.Hafta

Turizm Sosyolojisi

13.Hafta

Turizmin Unsurları ve Arzı

14.Hafta

Turizm Politikası: Yapı, İçerik ve Süreçler

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. Stephen J. Page (2011), Tourism Management: An Introduction.

2. David Weaver, Laura Lawton (2009), Tourism Management.

3. John Beech, Simon Chadwick (2005), The Business of Tourism Management.