DERS BİLGİLERİ

Ders

Kodu

Yarıyılı

T+U (Saat)

Kredi

AKTS

İşletme Matematiği

TRM
123

1.

3+0

2

3

 

Ön Koşul Dersleri

 

 

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Zorunlu

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Feyza GÜNDÜZ

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, temel matematik kavramlarını öğretmek ve öğrencileri problemlerin çözümünde matematiksel araçları kullanabilme yetisine ulaştırmaktır.

Dersin İçeriği

Kümeler ve Sayılar, Denklemler, Fonksiyonlar, Fonksiyonların Özellikleri ve Uygulamaları, Limit, Süreklilik, Türev

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Temel matematiksel kavramlar hakkında bilgi kazanırlar.

Ders anlatımı, soru cevap, uygulama.

Ara sınav, Final sınavı.

2.Çeşitli kantitatif yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulamalarını öğrenirler.

Ders anlatımı, soru cevap, uygulama.

Ara sınav, Final sınavı.

3.Fonksiyonlar ve özelliklerini değerlendirebilirler.

Ders anlatımı, soru cevap, uygulama.

Ara sınav, Final sınavı.

4. Limit ve süreklilik kavramlarını tanımlayabilirler.

 

Ders anlatımı, soru cevap, uygulama.

Ara sınav, Final sınavı.

5. Türevin uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilirler.

 

Ders anlatımı, soru cevap, uygulama.

Ara sınav, Final sınavı.

Öğretim Yöntemleri:

Ders anlatımı, soru cevap, uygulama.

Ölçme Yöntemleri:

Ara sınav, Final sınavı.

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kümeler, sayılar ve eşitsizlikler

 

2

Mutlak değer ve aralıklar

 

3

Doğrular ve denklemleri

 

4

Fonksiyon kavramı, fonksiyonlar üzerindeki işlemler

 

5

Fonksiyonların grafiği

 

6

Trigonometrik fonksiyonlar

 

7

Limit kavramı ve süreklilik, limitin formal tanımı, limitler üzerinde cebirsel işlemler

 

8

Bileşke fonksiyonunun limiti, tek yönlü limitler ve süreklilik

 

9

Sürekli fonksiyonların özellikleri

 

10

Hız ve değişim oranları, türev kavramı, bir eğrinin teğeti

 

11

Çarpım ve bölüm kuralları, zincir kuralı

 

12

Ortalama değer teoremi, yerel ekstrem ve monoton fonksiyonlar, dışbükeylik ve kırılma noktaları

 

13

Sonsuz içeren limitler, belirsiz formlar, asimptotlar ve dik teğetler, L'Hospital kuralı

 

14

Genel Soru çözümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR

Ders Notu

Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen,2015. Calculus for Business, Economics, Life Sciences and Social Sciences. Pearson.

 

İlave Ders Notları

 

 

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

1-8 hafta

 

Sınav Soruları

 

9-14 hafta

 

Ödevler

Ödevler

 

Sınavlar

Sınav Tarihleri

 

Arasinav Tarihleri

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

100

 

Yıl İçi Çalışmaların Başarıya Katkısı

 

Final Sınavının Başarıya Katkısı

60

Toplam

100

 

DERS KATEGORİSİ

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

Matematik Biliminde yer alan temel kavramları bilir ve kavramlar arasında ilişki kurar.

5

2

Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlar.

5

3

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

5

4

Analitik ve soyut düşünme becerisini geliştirir.

5

5

Matematikle ilgili elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirip yorumlar.

5

6

Öğrendiği matematiksel yöntemleri kullanarak, toplumsal sorunlarla ilgili tartışmalara katılma ve çözüm önerisi getirme becerilerini geliştirir.

5

7

Mesleki sorumluluk duygusuna ve etik değerlere uygun hareket etme bilincini geliştirir.

5

KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi

14

2,5

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme)

6

3

 

Ödevler

12

2,5

 

Ara Sınavlar

1

30

 

Final Sınavı

1

30

 

Performans Görevi

14

0,5

 

Toplam İş Yükü

150

Toplam İş Yükü / 30 saat

5,00

Dersin AKTS Kredisi

5