Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

İşletmeye Giriş

TRM 121

1

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Zorunlu

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Utku GÜĞERÇİN

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Utku GÜĞERÇİN

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Ekonomik sistemlerin gereği olarak var olan çeşitli büyüklükteki işletme yapılarını ve bunların yönetim ve işlevlerine ilişkin bilimsel altyapıyı öğrencilere kazandırma

Dersin İçeriği

Bu ders şunları içerecektir: İşletmeye giriş. Organizasyon ve yönetimin temel kavram ve ilkeleri. Yönetimin işlevinin tanımı. Planlama, organize etme, yönetme ve kontrol etme. Örgütsel yapı ve örgütsel yapı biçimleri. Temel işletme fonksiyonlarının detaylı tartışılması. Yönetim fonksiyonlarının ilişkisi ve yönetim pratiğindeki konular

İşletmeciliğin fonksiyonel (insan kaynakları, pazarlama, üretim, muhasebe, finansman) yapılarının incelenmesiyle, rekabetçi ekonomik sistemde özel ve kamu sektörü işletmelerinin yönetimi ve başarılarına etki eden ilke/kavramların formüle edilmesi.

Öğrenme Çıktıları

- İş operasyonlarının terminolojisini kavrayabilme

- İşletme kurma fikrini ortaya çıkaran temel nedenleri ve işletmenin kuruluş sürecini ana hatlarıyla belirtebilir.

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Teorik

1.Hafta

Dersin Tanıtımı

2.Hafta

İşletme Yönetimine Giriş

3.Hafta

İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk

4.Hafta

İşletmecilikte Kariyer Gelişimi ve Büyüme

5.Hafta

Girişimcilik

6.Hafta

Liderlik

7.Hafta

Ara Sınav

8.Hafta

Pazarlama

9.Hafta

İnsan Kaynakları Yönetimi

10.Hafta

Takım Çalışması ve İletişim

11.Hafta

Dünya Piyasalarında Rekabet

12.Hafta

İşletmeciliğin Değişen Yüzü

13.Hafta

İşletmeciliği Etkileyen Ekonomik Sorunlar

14.Hafta

Teknolojik Gelişmeler ve İş Dünyası

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

  1. Geoffrey Whitehead, Graham Whitehall (1999), Business Management and Administration.