DERS BİLGİLERİ 
Ders Kodu Yarıyılı T+U (Saat) Kredi AKTS
Sermaye Bütçelemesi  TRM 316 6 3+0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri Yoktur
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersi Veren Öğretim Üyesi  
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Amacı Projelerin ve yatırımların nasıl değerlendirileceğine ve analitik düşünce ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalarla ilgili sorunları çözmek.
Dersin İçeriği Ders,  öğrencilerine yönelik seçmeli bir finans dersidir ve sermaye bütçelemesine odaklanır. Dahil edilen konular, yatırım türleri, yatırım hacminin hesaplanması, işletmelerin gelir ve giderlerinin tahmini, şimdiki ve gelecekteki değer, Proje değerlendirme yöntemleri ve karlılık oranlarıdır.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Teknik olarak projeleri anlar. Öğretmen Odaklı Sınavlar
2. En uygun projeyi belirler Öğrenci Odaklı Sınavlar
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Drilland Uygulaması, 5: Gösteri, 6: Gösterme Motivasyonları, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışması, 9: Simülasyon, 10: Beyin Fırtınası, 11: Örnek Olay, 12: Laboratuvar / Atölye, 13: Bireysel Çalışma, 14: Problem Çözme, 15: Proje Tabanlı Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portföy, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yatırım nedir? Yatırım türleri nelerdir?
Slaytlar
2 Yatırım projelerinin sınıflandırılması, projelerin içeriği, bileşenleri ve önemi Slaytlar
3 Fizibilite çalışmalarının genel değerlendirmesi Slaytlar
4 Toplam yatırım hacminin hesaplanması Slaytlar
5 İşletmenin gelir ve giderlerini tahmin etmek Slaytlar
6 Aylık ve yıllık olarak işletmenin gelir ve giderlerinin hesaplanması Slaytlar
7 Paranın zamana dayalı değeri, faiz hesaplaması, maaşlar Slaytlar
8 Ara Sınav Slaytlar
9 Mevcut ve gelecek değer Slaytlar
10 Proje Değerlendirme Yöntemleri, Net Bugünkü Değer, Geri Ödeme Dönemi, Kârlılık Oranı Slaytlar
11 İç Karlılık Oranı, Fayda-Maliyet Oranı, Karar Ağacı, Simülasyon Yöntemleri Slaytlar
12 Yatırım kararlarının dayandığı kriterler; Katma Değer Kriterleri, Sermaye Çıktı Oranı kriterleri Slaytlar
13 Sermaye İstihdam Oranı kriterleri, Ödemeler Dengesi kriterleri Slaytlar
14 Uygulama Slaytlar
       
       
KAYNAKLAR
Ders Notu Brealey, R.A ., Myers, S.C., Marcus, A.J., Principles of Corporate Finance 11th Edition, (2013)
 
İlave Ders Notları  
 
 
 
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
Arasinav Tarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 60
Ödev    
Toplam 100
 
Yıl İçi Çalışmaların Başarıya Katkısı 40
Final Sınavının Başarıya Katkısı 60
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Seçmeli
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Uluslararası ticaret ve finansın temel kavramlarını anlar, aralarındaki ilişkileri açıklar ve açıklar. 4
2 Uluslararası ticaret ve finans ile ilgili güncel konular, nitel ve nicel verilerle desteklenen kanıtlara ve araştırmalara dayanarak tanımlayabilir çözümler geliştirebilir 5
3 Ekonomi ve ticaret hukukunun temel kavramlarını öğrenir ve uluslararası ticaret ve finans kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 4
4 Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkili uluslararası ticaret ve finans kavramları nasıl çalıştığını anlar 5
5 Uluslararası ticaret ve finans alanındaki yerel, bölgesel ve küresel gelişmeleri etkiyi tanımak 5
6 Uluslararası ticaret ve finans ile ilgili güncel bilgileri tutar. 4
7 Uluslararası ticaret ve finans konularında analitik düşünebilme yeteneği kazanacak
sosyal sorumluluk, iş etiği ve kalite bilincine sahip olur.
4
8 Uluslararası ticaret ve finans konularında yetki kullanır, sorumlulukları üstlenir, etkin ve verimli çalışır 4
9 Farklı disiplinlerden, girişimci, yenilikçi ve yaşam boyu öğrenmeye açık. 4
10 Özel ve iş hayatı, temel ve mesleki İngilizce için kullanılabilir, ileri derece öğrenir. 3
11 İş ortamını gerektiren, yönetim becerilerine, liderlik becerilerine ve kendine güveni olan davranışları gösterir. 5
12 Fiziksel ve beşeri sermayeyi yönetir. 5
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Ara Sınavlar 1 10 1
Final Sınavı 1 10 1
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,80
Dersin AKTS Kredisi 5