DERS BİLGİLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

 

Marka Yönetimi

TRM 427

7

3+0

3

5

 

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

 

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Dersi Verenler

Dersin Yardımcıları

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; marka yönetimi hakkında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği

Bu derste turizm sektöründe markalaşma ve marka yönetimi konularında bilgi verilmektedir.

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

1) Marka kavramını tanımlar ve markalamanın üretici, tüketici ve perakendeci açısından önemini kavrar.

 

 

2) Marka imajı, marka kişiliği, marka sadakati, marka bilinirliliği kavramlarını tanımlayarak uygulamadan örnekler verir.

 

 

3) Marka değeri kavramını tanımlar ve marka değerinin ölçümü hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

4) İşletmelerin uyguladığı markalama stratejileri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulamadan örnekler verir.

 

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

1

Pazarlama ile İlgili Temel Kavramlar

2

Ürün Kararları

3

Marka Yönetimi

4

Marka Bilinirliliği, Marka İmajı, Marka Kişiliği, Marka Çağrışımları

5

Markanın Konumlandırması

6

Marka Değeri ve Ölçümü

7

Rekabete Yönelik Marka Stratejileri

8

Vize haftası

9

Rekabete Yönelik Marka Stratejileri

10

Marka Genişlemeleri

11

Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi

12

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Marka Stratejileri

13

Perakendeci Markaların Pazarlama Stratejileri

14

Örnek olaylar

KAYNAKLAR

Kaynaklar

Keller Kevin Lane, (2008), Strategic Brand Management, Pearson.
TİLDE Heding, Charlotte F. Knutdzer,Mogens Bijerre, (2009) Brand Management: Research, theory and practice, Routledge.
David, A. A. (1996), Building Strong Brands, The Free Press.

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

2

20

Performans Görevi (Uygulama)

3

10

Performans Görevi (Seminer)

4

10

Toplam

100

Yıliçinin Başarıya Oranı

50

Finalin Başarıya Oranı

50

Toplam

100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav

2

15

30

Ödev

1

10

10

Toplam İş Yükü

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

4,96

Dersin AKTS Kredisi

5