Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Turizm Rehberliği

TRM 423

7

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Rehberliğin tarihi gelişimi, sektör üzerindeki etkisi, tur-grup çeşitleri, turda görevli elemanlar ve özellikleri, rehberlik ilgili mevzuat ve örnek olayların anlatılması.

Dersin İçeriği

Turizm sektörü içindeki mesleki olanaklardan biri olan turizm rehberliği mesleğinin tanıtılması, rehberlerin taşıması gereken bireysel özelliklerin yanında, bir rehberin turistler, turizm işletmeleri ve ülke tanıtımı açısından öneminin incelenmesi.

Öğrenme Çıktıları

-Turizmin tarihsel gelişim süreci içinde rehberlik mesleğinin gelişimini kavrama.

- Paket tur çeşitleri ve paket tur üretim sürecinin öğrenilmesi.

- Turlarda görev alan elemanların öğrenilerek rehberin turlardaki yeri ve öneminin kavranması.

- Bir rehberin turlarda yerine getirmesi gereken işlemler ve takip etmesi gereken raporlar hakkında bilgi sahibi olunması.

- Turlarda meydana gelebilecek olaylar hakkında örneklemeler yapılması ve rehberin bu tür durumlardaki davranış biçimlerinin öğretilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Turizm Rehberliğinin Tarihsel Gelişimi.

2.Hafta

Turizm Rehberlerinin Sektördeki Yeri ve Önemi.

3.Hafta

Paket Turlar

4.Hafta

Turlarda Görev Alan Elemanlar

5.Hafta

Turizm Rehberliği Eğitimi ve Türkiye ´ de Turizm Rehberliği Eğitimi.

6.Hafta

Rehberlik Mesleği ile İlgili Mesleki Örgütlenme

7.Hafta

Turizm Rehberliği Mesleğine Sosyolojik Yaklaşım

8.Hafta

ARA SINAV

9.Hafta

Turist Gruplarının Oluşumu ve Rehberlerin Grupla İlişkisi

10.Hafta

Turizm Rehberlerinin Turlarda Yerine Getirdikleri Görevler (Tur Öncesi Hazırlığı, teyit telefonları, Bilet İşlemleri, Sınır Formaliteleri, Bagaj İşlemleri)

11.Hafta

Turizm Rehberlerinin Turlarda Yerine Getirdikleri Görevler (Raporlama İşlemleri, Ön Hazırlık Gerektiren Olaylar, Bahşiş, )

12.Hafta

Tur Sırasında Karşılaşılan Olağan Durumlar ve Rehberin Yaklaşımı

13.Hafta

Acil Durumlarda İzlenecek Yöntemler

14.Hafta

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

  1. Batman, O., Yıldırgan, R., Demirtaş, N., Turizm Rehberliği, Değişim Yayınları, Adapazarı,2000