Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim programı hem teorik dersleri hem de turizm endüstrisindeki pratik uygulamaları kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz stajlar yoluyla güçlü profesyonel yetenekler geliştirme fırsatına sahip olacaklardır. Bu, onların turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlayacaktır. 1 yıl İngilizce hazırlık dahil beş yılın sonunda, öğrenciler yabancı dil, iletişim, liderlik, takım çalışması ve problem çözme gibi alanlarda yetenekli, profesyonel anlamda eğitilmiş bireyler olarak mezun olacaklardır. Bu bağlamda Turizm İşletmeciliği Bölümünün amacı, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, temel işletmecilik bilgileriyle donanmış; sektörün yapısına ve işleyişine hakim; yönetim bilgi-becerisine ve etik anlayışa sahip; en az iki yabancı dil bilen; iletişim, yaratıcılık, analiz ve bilgi sentezleme yetenekleri gelişmiş; bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen; teorik ve pratik bilgiye sahip orta ve üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir.

İş Alanları

Programdan mezun olacak öğrenciler Türkiye’de ve yurt dışında hem özel hem de kamu sektöründe faaliyet gösteren otel ve tatil köyleri, restoran ve diğer yiyecek içecek işletmeleri, seyahat acentaları, toplantı ve organizasyon planlama, eğlence, rekreasyon ve spor işletmeleri, havayolu ve kruvaziyer gemi işletmeleri, turizm yatırım ve finansmanı üzerine faaliyet gösteren kuruluşlarda istihdam olanağı bulabileceklerdir. Ülkemizin turizm alanında yakalamış olduğu ivme, sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı işletmelerin sayısında artışa neden olduğu gibi, yükselen turizm talebinin karşılanması için ihtiyaç duyulan kalifiye eleman ihtiyacını da arttırmıştır. Bu bağlamda, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü  iki yabancı dil bilen ve sektöre dair kapsamlı bilgi ve tecrübeyle donatılmış, mezunları, istihdamda tercih nedeni olacaklardır.