Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Sürdürülebilirlik Turizm Politikaları

TRM 417

7

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Sürdürülebilir turizmde Vizyon, misyon, amaç ve hedefler, strateji türleri, stratejilerin oluşturulması, uygulamaya konulması ve denetlenmesi konuları ele alınacaktır.

Dersin İçeriği

Turizm politikası ve planlaması kavramları, bu kavramların arz ve taleple ilgili bileşenleri, arzın ve talebin yönetilmesi, makro ve mikro planlar, Ulusal kalkınma planlarında turizm, alternatif turizm gelişimi, yerel kalkınma aracı olarak turizm, turizm politikaları ve planlarının sorunları.

Öğrenme Çıktıları

- Sürdürülebilir turizm yönetim aşamaları öğrenilir.

- Sürdürülebilir turizmde yönetim ve stratejik yönetim çabalarının örgütlendirilmesini bilir

- Sürdürülebilir turizmde temel amaçları ve sosyal sorumluluklarını bilir

- Sürdürülebilir turizmde Stratejinin değerlendirilmesi ve kontrolünü bilir

-Sürdürülebilir turizmde  Turizm politikası ve planlaması hakkında genel çerçeveyi anlamış olmak

Sürdürülebilir turizmden en yüksek faydayı sağlamak adına politika oluşturma konusunda öngörü sahibi olmakk

- Sürdürülebilir turizmde politikalarının ve planların uygulanmasındaki sorunları anlamış olmak

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Sürdürülebilir turizm polilitikası ve kavramlar

2.Hafta

Sürdürülebilir turizm için Turizm Sektöründe Makro Planlama

3.Hafta

Turistik Arz Planlaması

4.Hafta

Fiyat Politikalarının Belirlenmesi

5.Hafta

Turizm Sektöründe İnsan Kaynakları Planlaması

6.Hafta

Yatırım ve Finansman Kaynaklarının Planlaması

7.Hafta

Fiziksel Planlama

8.Hafta

Ara Sınav

9.Hafta

Turizm Planları ve Uygulaması

10.Hafta

Bölgesel Kalkınma-turizm planlaması

11.Hafta

Turizmde eğitim politikaları

12.Hafta

Turizmde stratejik planlama

13.Hafta

Alternatif turizm ve politikaları

14.Hafta

Türkiye ve Avrupa turizm politikalarının karşılaştırılması

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. Strategic Management by John Pearce and Richard Robinson (Jan 12, 2010)

2. John Swarbrooke (1999), Sustainable Tourism Management.

3. Rob Harris, Peter Williams, Tony Griffin (2012), Sustainable Tourism.

4. David L. Edgell (2006),Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future.