DERS BİLGİLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Kongre ve Etkinlik yönetimi

TRM 324

6

3+2

4

5

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Seçmeli Dersler

 

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Alper BOZKURT

Dersi Verenler

Dersin Yardımcıları

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere toplantı turizmi hakkında genel bilgilendirme ile kongre ve fuar organizasyon teknikleri becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

Bu derste kongre ve fuar organizasyonlarının dünya ve Türkiye´deki durumu ele alınıp, toplantı turizmi kapsamındaki tüm organizasyonlar hakkında genel bilgiler verildikten sonra, kongre ve fuar organizasyon teknikleri ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

1) Kongre ve fuar ve ilgili tüm kavramları açıklar.

 

 

2) Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde sektörel şartları tanır.

 

 

3) Kongre ve fuar organizasyonlarının önemini kendi cümleleri ile ifade eder.

 

 

4) Türkiye´ nin kongre turizmi sorunlarını yorumlar.

 

 

5) Uluslar arası kongre pazarında bulunan Türkiye´ nin kongre turizmi imkânlarını yorumlar.

 

 

6) Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse olmayan kimseleri bilgilendirerek, onlara düşüncelerini, olası sorunların çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

7) Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından önemini kendi cümleleriyle ifade eder.

 

 

8) Turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili öneriler geliştirir.

 

 

 

 

 

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

1

Kongre Tanımları Ve Sınıflandırılmaları

2

Kongre Turizminin Diğer Bazı Turizm Türleriyle İlişkileri

3

Kongre Turizmine İlişkin Nitelik Ve Sınırlamalar

4

Kongre Turizminin Gelişme Nedenleri

5

Kongre Turizminde Örgütlenmeler

6

Kongre Hizmetleri Yönetimi

7

Kongre Öncesi Faaliyetler

8

Kongre Sonrası Faaliyetler

9

Ara Sınav

10

Uluslar Arası Kongre Pazarı Türkiyein Kongre Turizmi İmkanları

11

Türkiyein Kongre Turizmi Sorunları

12

Fuar Kavramı Ve Fuar Türleri

13

Fuar Organizasyonu ve Stant Yönetimi

14

Turizm Ve Fuarcılık İlişkisi

KAYNAKLAR

Ders Notu

Aymankuy, Yusuf (2010), Kongre ve Fuar Yönetimi, Detay Yayınları, Ankara. (İlgili Bölüm Çalışılacak ve Yardımcı Kaynaklara da bakılacak)

Diğer Kaynaklar

Çakıcı, Celil (2006), Toplantı Yönetimi, Detay Yayınları, Ankara.

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

2

5

Kısa Sınav

3

5

Ödev

4

20

Toplam

100

Yıliçinin Başarıya Oranı

40

Finalin Başarıya Oranı

60

Toplam

100

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav

2

5

10

Ödev

1

10

10

Final

1

25

25

Toplam İş Yükü

129

Toplam İş Yükü / 25 (s)

5,16

Dersin AKTS Kredisi

5