Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

TRM 318

6

3+0

3

5

Ön Koşul Dersleri

Önerilen Seçmeli Dersler

 

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Koordinatörü

Dersi Verenler

Dersin Yardımcıları

Bölüm

Dersin Amacı

Uluslararası ticaret teorileri, uluslararası ticaret politikaları, dış ticaret teorileri, uluslararası makroekonomik politikalar, döviz piyasasının işleyişi ve döviz kurunu açıklayıcı teoriler, faiz arbitrajı ve sermaye hareketleri, ödemeler bilânçosu ve dengesizliklerinin giderilmesi konularını tartışarak öğrenciye analiz yetisi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Uluslararası ticaret teorileri, uluslararası ticaret politikaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

1) Uluslararası ticaret ve ticaretten kazançların alternatif modellerini öğrenir

2) Uluslararası ticaret politikaları ve ticareti sınırlayıcı politika araçlarını öğrenir

3) Uluslararası finansal yapı ve analizlerini öğrenir; kur-faiz ve uluslararası sermaye akışkanlıklarını kavrar

4) Uluslararasılaşmanın ortaya çıkardığı temel sorunlar ve çözümleri öğrenir

5) Uluslararası kurumların oluşturduğu ekonomik yapıyı çözümler

Hafta

Konular

1

Ülkelerin dış ticaret yapma nedenleri, Mutlak Üstünlükler Teorisi: Smith Modeli

2

İş Verimliliği ve Karşılaştırmalı Avantajlar: Ricardo Modeli

3

Uluslar arası Ticaret teorisi Analizleri: Arz Modelleri

4

Uluslar arası Ticaret teorisi Analizleri: Talep Modelleri

5

Faktör Oranları teorisi ve Gelir Dağılımı

6

Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri

7

Vize Sınavı

8

Ticaret Politikasının Enstrümanları, Dış Ticarette Ekonomi Politikaları

9

Dış Ticarette Gümrük Tarifeleri ve Tarife Dışı Engeller

10

Uluslararası Ekonomik Birleşmeler Teorisi ve Dünya Ekonomisinde Küreselleşme ve Bölgeselleşme Eğilimleri

11

Ulusal Gelir ve Dış Ödemeler Bilançosu

12

Uluslar arası Para Sistemi ve Döviz Piyasası, Para-Faiz Oranları ve Döviz Kurları ve İşlemleri

13

Dış Ticaret Politikalarıyla Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişkiler

14

Uluslar arası Ekonomik Sorunlar ve azgelişmiş Ülkeler

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Performans Görevi (Laboratuvar)

2

50

Toplam

100

Yıliçinin Başarıya Oranı

40

Finalin Başarıya Oranı

60

Toplam

100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

10

10

Performans Görevi (Laboratuvar)

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

142

Toplam İş Yükü / 25 (s)

5,38

Dersin AKTS Kredisi

5

 

KAYNAKLAR

Ders Notu

1) Caves, R.E., Frankel, J.A. and Ronald W. Jones (2001), World Trade and Payments: An Introduction, Ninth Edition, The Addison Wesley Publishers, Boston.
2) Salvatore, D. (2004), International Economics, Eight Edition, John Wiley-Sons Publishers, USA.