Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi

TRM 203

3

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Zorunlu

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Utku GÜĞERÇİN

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Utku GÜĞERÇİN

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Personel seçimi, eğitimi, değerlemesi ve çalışma ilişkilerinin analizi konularında yetkinlik kazandırmak, İşletmelerde insan kaynaklarını yönetmek için gerekli bilgi ile donatmak ve bu alandaki yeniliklere açık olmayı sağlamak

Dersin İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetimi tanımı ve işlevleri, İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları, iş gören tedariki, işe başvuru, mülakat teknikleri, iş gören eğitimi, kariyer yönetimi ve kariyer planlama, performans değerleme ve performans değerleme teknikleri, ücretlendirme, iş gören motivasyonu, iş görenin işletmeye bağlılığını ve verimliliğini etkileyen İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları.

Öğrenme Çıktıları

- İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklayabilmek ve süreçleri uygulayabilme

- İşletmelerin insan kaynakları ihtiyacını karşılamaya yönelik görüşmeler yapabilme

- İşletme personelinden etkili ve verimli bir biçimde yararlanabilme

- İşletme personelini motive edebilme

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Personel Yönetimine Bakış

2.Hafta

Tanımlamalar

3.Hafta

Personel Planlama Süreci

4.Hafta

İş Analizi

5.Hafta

Aday Personel Toplama

6.Hafta

Personel Seçimi

7.Hafta

Ara Sınav

8.Hafta

Personel Seçimi

9.Hafta

Kariyer Planı Geliştirme

10.Hafta

Personelin Sağlık ve Güvenliğinin Korunması

11.Hafta

Personel Değerleme ve Değerleme Yöntemleri

12.Hafta

Ücret Politikası

13.Hafta

Sendikalaşma

14.Hafta

Toplu Pazarlık

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. Dennis Nickson (2012), Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries.

2. Alistair L. Goldsmith, Dennis Nickson (1997), Human Resource Management for Hospitality Services.