Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Bölgesel Turizm Planlaması

TRM 319

5

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Zorunlu

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Alper BOZKURT

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Alper BOZKURT

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Öğrencilere kamu düzeyindeki plan ve politikaları anlama, yorumlama ve geliştirme becerilerini sağlamaktır.

 

Dersin İçeriği

Bu derste genel olarak plan ve politika ile ilgili terminoloji verildikten sonra, Türk turizm politika ve stratejileri ele alınacaktır..

Öğrenme Çıktıları

1) Plan ve politika ile ilgili kavramları açıklar.

2) Turizm şura kararları ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023n önemini yorumlar.

3) Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yapısını tanır.

4) Turizmin bölgesel kalkınmaya etkisini yorumlar.

5) Turizmde arz kaynaklarını yorumlar.

6) Turizmde talebin önemini yorumlar.

7) Turizmde fiyatlandırma stratejilerini açıklar.

8) Turizmin olumsuz çevresel etkilerini kendi cümleleri ile ifade eder.

9) Turizm endüstrisinin geleceğini yorumlar.

10) Turizm endüstrisinin sorunlarını tartışır.

11) Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından önemini kendi cümleleriyle ifade eder.

 

 

 

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Teorik

1.Hafta

Konular

2.Hafta

PLAN VE POLİTİKA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE TURİZM POLİTİKASI

3.Hafta

TURİZM ŞURA KARARLARI VE TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023

4.Hafta

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞİ

5.Hafta

TURİZM SEKTÖRÜNÜN MAKRO PLANLAMASI VE BÖLGESEL ÖRNEKLER

6.Hafta

TURİSTİK TALEP PLANLAMASI

7.Hafta

TURİSTİK ARZ PLANLAMASI

8.Hafta

TANITMA VE TALEP OLUŞTURMA İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN PLANLAMASI

9.Hafta

FİYATLANDIRMA İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN PLANLAMASI

10.Hafta

ARA SINAV

11.Hafta

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN PLANLAMASI

12.Hafta

SEKTÖREL İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

13.Hafta

SEKTÖREL İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMSI

14.Hafta

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKALARI

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

  1. Olalı , Hasan(1990) Turizm Politikası Ve Planlaması, İstanbul Demirkol ,Ş. Ve K.Oktay(2002), Turizm Politikalarına Alternatif Yaklaşımlar, Sakarya Kitabevi, Sakarya.