Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Turizmde İletişim ve Raporlama Teknikleri

TRM 411

7

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Asistan

---

Dersin Hedefleri

İnsan İlişkilerinin Önemli Olduğu Turizm Sektöründe Yönetici Adayı Olarak Yetiştirilen Öğrencilerin İletişim ve Halkla İlişkiler Alanında Yetkinlik Sahibi Olmasını Sağlamak

Dersin İçeriği

İletişim teknikleri ve sektörel uygulamaların incelenmesi

Öğrenme Çıktıları

- İletişimi, iletişimin temel kavramlarını ve iletişimin önemini tartışır.

- İletişim sürecinin unsurlarını listeler ve bu unsurlar arasındaki anlamlı etkileşimi örneklendirerek tartışır.

- İletişimin, bireyler arasındaki ilişkilerde ve iş ilişkilerindeki önemini değerlendirir.

- İyi bir iletişimci olmak için gerekli olan stratejileri ve temel bilgileri analiz eder.

- Örgütler için iletişimin ne kadar stratejik bir yetenek olduğunu açıklar.

- İletişim ve Halkla İlişkiler kavramlarının ilişkisini değerlendirir.

- Halkla ilişkileri ve onun aracı olarak iletişimi kavramsal olarak betimler.

- İşletmelerin dış çevreleri ile olan ilişkilerinde iletişimin ve halkla ilişkilerin önemini analiz eder.

- İletişimin diplomasi ve politika oluşturmadaki rolünü değerlendirir.

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Halkla İlişkiler Tanımı, Tarihçesi ve Yakın Kavramlar

2.Hafta

İşletmelerde Halkla İlişkiler İhtiyacını Ortaya Çıkaran Nedenler

3.Hafta

Halkla İlişkiler ve İletişim

4.Hafta

Halkla İlişkilerde İzlenen Amaçlar ve İlkeler

5.Hafta

İşletmelerde Halkla İlişkiler Biriminin Örgütlenmesi ve Programının Geliştirilmesi

6.Hafta

Halkla İlişkilerde Hedef Kitle

7.Hafta

İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Kullanılan İlatişim Araçları

8.Hafta

ARASINAV

9.Hafta

Halkla İlişkilerde Etik

10.Hafta

Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler

11.Hafta

Halkla İlişkiler ve Sponsorluk

12.Hafta

Halkla İlişkilerde İmaj Oluşturma

13.Hafta

Farklı Sektörlerde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar

14.Hafta

Halkla İlişkilerin Geleceği

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM [Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar] Dr. İrfan Mısırlı

2. www.sciencedirect.com / konuyla ilgili makaleler