Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Turizm Yatırımları ve Proje Analizi

TRM 409

7

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Bilge AKSAY

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Bilge AKSAY

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Dersin amacı, öğrencilere fizibilite çalışmalarının hazırlanışını ve yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan teknikleri, turizm endüstrisinde uygulandığı şekilde öğretmektir

Dersin İçeriği

Yatırımın Tanımı; Turizm Yatırımları ve Turizm Projeleri; Turizm Yatırımı Çeşitleri; Turizm Yatırımlarının Özellikleri; Türkiye´ de Turizm Yatırımları için Teşvik Önlemleri; Turizm Yatırım Projeleri için Hazırlama Teknikleri; Turizm Yatırım Projelerinde Tahmin Yöntemleri.

Öğrenme Çıktıları

- Yatırım ve proje ile ilgili temel kavramları tanımlar ve bu kavramları turizm sektörüne uyarlar.

- Yatırım projelerini sınıflandırabilir ve bir projenin içeriğini, unsurlarını ve önemini anlatır.

- Bir projeye nasıl başlanacağını bilir ve fizibilite etüdünün aşamalarını organize edebilir.

- Piyasa analizi, talep tahmini, kuruluş yeri seçiminin yatırım için önemini değerlendirir.

- Turizm sektörü için bir projenin kritik başarı koşullarının neler olduğunu saptar.

- Bir işletme için kapasite büyüklüğünün belirlenmesini ve toplam yatırım tutarının hesaplanmasını örnekleyerek açıklar.

- İşletme için gelir gider tahminlerini yapar.

- Paranın zaman değerini, faiz hesabını, anüiteleri, bugünkü ve gelecek değer hesabını örneklendirir.

- Proje değerleme yöntemlerini örneklendirerek senaryo üretir.

- Yatırım kararlarının dayandığı kriterler, katma değer kriteri, sermaye hasıla oranı kriteri açısından turizm yatırımlarını değerlendirir.

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Turizm Endüstrisinin Yapısı ve Genel Karakteristikleri

2.Hafta

Turizm Yatırım ve Temel Kavramlar

3.Hafta

Turizm Yatırım ve Temel Kavramlar

4.Hafta

Turizm Yatırımlarını Teşvik Tedbirleri ve Krediler

5.Hafta

Turizm Yatırım Projelerinin Hazırlanması

6.Hafta

Turizm Yatırım Projelerinin Hazırlanması

7.Hafta

Turizm Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri

8.Hafta

ARASINAV

9.Hafta

Turizm Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri

10.Hafta

Turizm Yatırımlarının Değer Temelli Yönetim Yaklaşımıyla Yönetilmesi

11.Hafta

Turizm Yatırımlarının Değer Temelli Yönetim Yaklaşımıyla Yönetilmesi

12.Hafta

Turizm Yatırımlarında Taşınmaz Değerlemesi

13.Hafta

Turizm Yatırımlarında Taşınmaz Değerlemesi

14.Hafta

Örnek Yatırım Kararlarının İncelenmesi

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

  1. 1.J. Robert Herr, (1981), Project Analysis: Towards an Integrated Methodology.