Turizm alanındaki eğitim-öğretim programı hem teorik dersleri hem de sektördeki pratik uygulamaları kapsamaktadır. Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, temel işletmecilik bilgileriyle donanmış, sektörün yapısına ve işleyişine hakim, yönetim bilgi-becerisine ve etik anlayışa sahip, en az iki yabancı dil bilen, iletişim, yaratıcılık, analiz ve bilgi sentezleme yetenekleri gelişmiş, bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen, teorik ve pratik bilgiye sahip orta ve üst düzey yönetici adayları yetiştirmektedir.

Çalışma Alanları
Bölüm mezunları; Türkiye’de ve yurt dışında hem özel hem de kamu sektöründe faaliyet gösteren otel ve tatil köyleri, restoran ve diğer yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat acentaları, toplantı ve organizasyon planlama, eğlence, rekreasyon ve spor işletmeleri, havayolu ve kruvaziyer gemi işletmeleri, turizm yatırım ve finansmanı üzerine faaliyet gösteren kuruluşlarda istihdam edilmektedir. Ülkemizin turizm alanında yakalamış olduğu ivme, sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı işletmelerin sayısı arttığından yükselen turizm talebi için kalifiye eleman ihtiyacını da arttırmıştır. Bu bağlamda, üniversitemiz Turizm Fakültesinin, iki yabancı dil bilen ve sektöre dair kapsamlı bilgi ve tecrübeyle donatılmış bölüm mezunları, istihdamda tercih nedeni olacaklardır.