Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Uluslararası Turizm

TRM 327

5

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Bu dersin amacı küreselleşme sürecini yaşamakta olan günümüz dünyasında, öğrencilerin uluslararası ilişkilerle ilgili kavram ve teoriler ile uluslararası örgütler ve bunların organlarının görevleri ve amaçları konusunda bilgi sahibi olmaları ve böylece uluslararası ilişkilerin uluslararası turizm hareketlerini yönlendirmedeki önemi ve etkilerini öğrencilere belletmektir.

Dersin İçeriği

Turizm ve Uluslararası ilişkiler, uluslararası turizmde talep öğeleri, turizmde uluslararasılaşma, turizmde uluslar arası işbirliği, turizm işletmenin yatay ve dikey entegrasyonu, uluslararası turizmde bağımlılık, yönetim sözleşmeleri, franchise anlaşmaları, teknik işbirliği ve danışmanlık sözleşmeleri

Öğrenme Çıktıları

- Küreselleşme sürecinin etkilerini kavrar.

- Turizm işletmeciliğinin uluslararası boyutları hakkında bilgi sahibi olur.

- Uluslar arası turizm hareketlerinde meydana gelen değişimleri yorumlar.

- Turizm işletmeciliği alanında meydana gelen küresel eğilimlere karşı stratejiler geliştirir.

- Uluslar arası otel projeleri, yönetimi ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olur.

- Uluslar arası turizm işletmelerinin açılış ve işleyiş prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Turizm ve Uluslararası ilişkiler

2.Hafta

Uluslararası turizmde talep öğeleri

3.Hafta

Turizmde uluslararasılaşma

4.Hafta

Turizmde uluslararası işbirliği

5.Hafta

Turizm işletmenin yatay ve dikey entegrasyonu

6.Hafta

Uluslararası turizmde bağımlılık

7.Hafta

Yönetim sözleşmeleri

8.Hafta

Ara Sınav

9.Hafta

Franchise anlaşmaları

10.Hafta

Teknik işbirliği ve danışmanlık sözleşmeleri

11.Hafta

Turizmin Uluslararası boyutları

12.Hafta

Uluslararası İşletmelerde hukuki süreçler

13.Hafta

Uluslararası turizmde güncel eğilimler

14.Hafta

Uluslararası Turizm işletmeciliğinde yaşanan sorunlar

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. Uluslararası Ekonomik ve Turistik İlişkiler (N. HACIOĞLU)

2. Türkiye ve Turizm Uluslararsılasma (Ş. YARCAN)

3. Uluslararası Turizm (K. BAYSAL)

4. Turizm İşletmeciliği (İ. BARUTÇUGİL)

5. Turizm İşletmeciliği ve Yönetim (A. AKTAŞ)

6. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Entegrasyonlar (R. KARLUK)