Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

İşletme ve Turizm Etiği

TRM 321

5

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Utku GÜĞERÇİN

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Utku GÜĞERÇİN

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Bir hizmet endüstrisi olarak turizm, doğası gereği sorumluluk, dürüstlük ilkeleri ve etik değerleri taşımak, işlem ve eylemlerin doğru bir şekilde sürdürülebilir olması için müşteri tatminini göz önünde bulundurmak durumundadır. Bu dersin amacı; mezunların bu ilkelerin önemini kavramış olması ve gelecekte sektörde yer aldığı zaman bu ilkeler çerçevesinde hareket etmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Turizm ve Etik, İş Ahlakının Ulusal Boyutları, Etik İlkeleri, Türleri ve Standartları, Turizm Sektöründe Ortaya Çıkan Kusurlu Hizmetlerin Değerlendirmesi ve Sektör Uygulamalarının İncelenmesi

Öğrenme Çıktıları

- Etik ve ahlak kavramları ile bu kavramların önemini betimler.

- Etik ve ahlaki ilkelerin sosyal ve kültürel yaşam için önemi ve uygulanabilirliğini yorumlar.

- İş hayatında etik ve ahlaki değer ve yargıların önemini tartışır.

- Uluslararası alanda etik kural ve ilkelerin önemini yorumlar.

- Hizmet sektörü olan ve insana dayalı hizmet verilen turizm sektöründe bu ilke ve kuralların gerekliliğini ayırt eder.

- İşgörene ve müşteriye karşı olan ilişkilerde etik kuralların farkında olur ve uygular.

- İşletmeler, kişiler hatta ülkeler arası turistik ilişkilerde etik ilkelerinin uygulanabilirliği ve karşılaşılabilecek sorunları saptar, uygun çözümler bulmaya çalışır.

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Turizm ve Etik

2.Hafta

Türklerde İş Ahlakı

3.Hafta

Ahilik

4.Hafta

Etik Kavramı

5.Hafta

Temel Etik İlkeleri

6.Hafta

Etik Türleri

7.Hafta

Etik Faktörleri

8.Hafta

ARA SINAV

9.Hafta

Etik Standartları

10.Hafta

İşletmelerde Yaşanan Etik Sorunlar

11.Hafta

Etik ve Müşteri Şikayetleri

12.Hafta

Turizm Sektöründe Ortaya Çıkan Kusurlu Hizmetlerin Değerlendirmesi

13.Hafta

Turizm Sektöründe Ortaya Çıkan Kusurlu Hizmetlerin Değerlendirmesi

14.Hafta

Turizm Sektöründe Ortaya Çıkan Kusurlu Hizmetlerin Değerlendirmesi

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. Mick Smith and Duffy (2007), The Ethics Of Tourism Development Arnold,

2. Chris (2009), Ethical Marketing, John Willey and Sons Company, UK.

3. Turizm; İlkeler ve Uygulamalar; Tunca Toskay (1993),

4. Kozak, A., Meryem (2006), Turizmde Etik, Detay Yayıncılık

5. Fennell, David Tourism Ethics (Aspects of Tourism)

6. Nissen & Lieberman, Karen and Bruce (2007) The Ethics of Tourism Development (Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility)