Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

TRM 315

5

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Prof. Dr. Fatma Nur TUGAL

Öğretim Elemanı

Prof. Dr. Fatma Nur TUGAL

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Vizyon, misyon, amaç ve hedefler, strateji türleri, stratejilerin oluşturulması, uygulamaya konulması ve denetlenmesi konuları ele alınacaktır.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, stratejik yönetim aşamaları ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

- Stratejik yönetim aşamaları öğrenilir

- Stratejinin önemi ve Sınırlarını bilir

- Şirketlerde Yönetim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesini bilir

- İşletmenin Temel Amaçları ve Sosyal Sorumluluklarını bilir

- Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolünü bilir

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Stratejinin Önemi ve Sınırları

2.Hafta

İşletme Stratejik Kararlar

3.Hafta

Şirketlerde Yönetim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesi

4.Hafta

Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi

5.Hafta

İşletmenin Temel Amaçları ve Sosyal Sorumlulukları

6.Hafta

Genel, Uluslar arası ve Endüstri Çevre Analizleri

7.Hafta

İşletme Değerleme (GZFT)

8.Hafta

Ara sınav

9.Hafta

Stratejik Alternatif Türleri

10.Hafta

Küresel Stratejiler ve Stratejik İşbirlikleri

11.Hafta

Stratejinin Uygulanması - Strateji ve Örgütsel Yapı

12.Hafta

Stratejinin Uygulanması - Kaynak Dağılımı, Liderlik Biçimi, Örgüt Kültürü ve Strateji

13.Hafta

Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü

14.Hafta

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasında Eğitim Aracı Olarak Vaka Metodu

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. Strategic Management by John Pearce and Richard Robinson (Jan 12, 2010)

2. Fevzi Okumus, Levent Altinay, Prakash Chathoth (2010), Strategic Management for Hospitality and Tourism: Content and Process.

3. Luiz Moutinho (2011),Strategic Management inTourism.

4. David Williamson, Peter Cooke, Wyn Jenkins and Keith Michael Moreton (2003), Strategic Management and Business Analysis.