Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Turizm Pazarlaması

TRM 301

5

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Zorunlu

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Onur ÇELİK

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Onur ÇELİK

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Küreselleşen dünyada sürekli değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek mal ve hizmet üretiminde yaşamsal öneme sahip veriler sağlayan pazarlama bilimini turizm sektörünün karakteristik özelliklerini dikkate alarak öğrencilere çalışma hayatında gerekli olacak bilgiyi verebilmek ve Konaklama, Seyahat ve Yiyecek içecek işletmeleri için Pazarlama ilkelerini yorumlayabilme ve genel pazarlama uygulamalarını gerçekleştirebilme bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramlar, turizm İşletmelerinin pazarlama çevresi analizi, turizmde tüketici davranışı, hedef pazarların belirlenmesi, turizm ürünü, turizm işletmelerinde fiyatlandırma, turizmde dağıtım kanalları, turizm işletmelerinde tutundurma, pazarlama faaliyetlerinin uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesi, varış yeri pazarlaması..

Öğrenme Çıktıları

- Turizm pazarlamasının genel kavramlarını ve esasları hakkında bilgi sahibi olmak.

- Turist pazarlarının bölünebilmesini yapabilme, hedef pazarları tanımlayabilme ve turizm endüstrisinde tüketici davranışlarını öğrenebilme.

- Turizm ürünlerini tanımlayabilme ve onları için fiyat stratejileri geliştirebilme.

- Turizm pazarlamasında dağıtım kanallarını canlandırabilme ve kavramsallaştırabilmek.

- Turizm endüstrisinde pazarlama araştırması, promosyon ve market denetimini yapabilmek.

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Turizm pazarlaması: genel kavramlar ve giriş.

2.Hafta

Seyahat ve ağırlama endüstrisi pazarlamasının karakteristik yapısı.

3.Hafta

Stratejik turizm pazarlama planlaması.

4.Hafta

Turizm pazarlama çevreleri.

5.Hafta

Pazarlama bilgi sistemleri ve turizmde pazarlama araştırması.

6.Hafta

Turizm pazarlamasında tüketici davranışı.

7.Hafta

İlişki pazarlaması.

8.Hafta

Arasınav

9.Hafta

Turizmde gurup ve ortak pazarlar.

10.Hafta

Market bölümlenmesi, turizmde hedef yönetimi ve konumlandırma.

11.Hafta

Turizmde ürün gelişimi ve tasarlama süreci.

12.Hafta

Turizm yatırımları için iç pazarlama.

13.Hafta

Turizm pazarlamasında dağıtım kanalları.

14.Hafta

Turizm pazarlamasında bilgi teknolojileri.

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. Bowie, David and Buttle, Francis. 2011. Hospitality Marketing: Principles and Practices, 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann

2. Ahmet Hamdi Islamoglu, 2010. Turizm Pazarlamasi, Istanbul: Beta Basim Yayi