Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Turizm Hukuku

TRM 224

4

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Öğrencilerin 2. yarıyılda almış oldukları Hukukun temel kavramları dersi üzerine bina edilecek olan bu derste turizm sektörünü düzenleyen hukuk ve ilgili mevzuat derinlemesine incelenerek yasal ve kamusal ilişkileri kavrama ve anlamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste genel olarak turizm hukukunun özellikleri, nitelikleri, kaynakları ve seyahat hürriyeti kavramları tartışıldıktan sonra turizmi düzenleyen üç temel yasa olan 2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası ve bu yasalardaki tüzük ve yönetmelikler kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

- Hukuk ile ilgili temel kavramları ifade eder.

- Turizm hukuku kavramını ve özelliklerini kendi cümleleriyle ifade eder.

- Turizmi düzenleyen üç temel yasayı açıklar.

- Kültür ve Turizm Bakanlığıın görevlerini sıralar.

- Turizm ile ilgili yasaları tanır.

- Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm geliştirir.

- Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından önemini kendi cümleleriyle ifade eder.

- İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konuları yorumlar.

 

 

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Turizm Hukukuna Giriş, Kavramlar

2.Hafta

Seyahat Hürriyeti

3.Hafta

Turizmi Teşvik Kanunu

4.Hafta

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik-1

5.Hafta

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik-2

6.Hafta

Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle Ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik

7.Hafta

Turizm Alan Ve Merkezlerinde Yer Alan Termal Sularının Kullanımı Hakkında Yönetmelik

8.Hafta

Yat Turizmi Yönetmeliği

9.Hafta

Ara Sınav

10.Hafta

1618 Sayılı Seyahat Acentaları Ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Seyahat Acentaları Yönetmeliği

11.Hafta

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği

12.Hafta

4848 Sayılı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Ve İlgili Mevzuat-1

13. Hafta

4848 Sayılı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Ve İlgili Mevzuat-2

14.Hafta

Dünya Turizm Örgütü Tüzüğü

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. Batman,Orhan (2008) Turizm Hukuku Ders Notları, Sakarya

2. Boz, Necip(2002) Turizm Hukuku, Seçkin Kitabevi

  1. Can,H. Ve S.Güner(2000), Turizm Hukuku, Siyasal Kitabevi