Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Özel İlgi Turizmi

TRM 212

4

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Özel ilgi turizmi ve niş Pazar konularının işleneceği bu derste öğrencinin özel ilgi turizmini ve özel ilgi turizm türlerini anlama ve kavramasına yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste turizm endüstrisinin yapısı, turizm ve çevre, sürdürülebilir turizm, özel ilgi turizmi ve özel ilgi turizminin turizm pazarlamasındaki yeri ve önemi ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

- Özel ilgi turizmi kavramını ifade eder.

- Niş Pazar kavramını tanımlar ve özel ilgi turizmine uyarlar.

- Turizm pazarlaması ile özel ilgi turizmini ilişkilendirir.

- Kültüre dayalı özel ilgi turizmini açıklar.

- Doğaya dayalı özel ilgi turizmini açıklar.

- Eğitime dayalı özel ilgi turizmini açıklar.

- Hobiye dayalı özel ilgi turizmini açıklar.

 

 

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Turizme giriş

2.Hafta

Turizm Endüstrisinin genel yapısı

3.Hafta

Sürdürülebilir turizm ve çevre

4.Hafta

Eko turizm

5.Hafta

Özel İlgi Turizmi

6.Hafta

Turizm Pazarlamasında Özel İlgi Turizminin yeri

7.Hafta

Özel İlgi Turizmi Pazarlaması ve Niş Pazarlama

8.Hafta

Ara Sınav

9.Hafta

Özel İlgi Turizmi Pazarlaması ve Niş Pazarlama

10.Hafta

Kültüre Dayalı Özel İlgi Turizmi

11.Hafta

Doğaya dayalı Özel İlgi Turizmi

12.Hafta

Eğitime dayalı Özel İlgi Turizmi

13. Hafta

Hobiye dayalı Özel İlgi Turizmi

14.Hafta

Genel değerlendirme

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. A.Sadık Bahçe ve Meryem Akoğlan Kozak (2009), Özel İlgi Turizmi, Detay Yayınları, İstanbul

2. Nazife Küçükaslan, (2007), Özel İlgi Turizmi, Ekin Kitabevi.