Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Rekreasyon ve Boş Zaman Yönetimi

TRM 228

4

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Rekreasyonel aktiviteleri tanımlamak ve daha geniş bilgi elde etmek.

Dersin İçeriği

Boş zaman ve Rekreasyon nedir? Rekreasyona ilişkin teoriler, anlamı ve insan yaşamındaki yeri, ihtiyaçlar ve önemine göre rekreasyonun sektördeki yeri.

Öğrenme Çıktıları

- Turizm, rekreasyon ve etkinliğin ekonomik ve rekabetçi yönünü anlamak

- Turizm, rekreasyon ve etkinlik tecrübelerinin önemini kavrayabilme

- Turizm, rekreasyon ve olay tecrübeleri üzerine araştırma yapmak

- Rekreasyon tesislerinin önemini kavrama

- Rekreasyon nasıl yönetilir

 

 

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Giriş

2.Hafta

Konaklama Ensdüstrisi

3.Hafta

Turizm Endüstrisi

4.Hafta

Hotel İşletmeciliği

5.Hafta

Restoran İşletmeciliği

6.Hafta

Spor ve İlgili Turizm

7.Hafta

Rekreasyon, Tema Parkları ve Kulüpleri

8.Hafta

Vize

9.Hafta

Spor ve Eğlence Sektörünün Ekonomik Etkileri

10.Hafta

Kumar Endüstrisi

11.Hafta

Eğlence

12.Hafta

Proje Sunumu

13. Hafta

Proje Sunumu

14.Hafta

Proje Sunumu

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. Jhon R. Walker, Introduction to Hospitality Management, Second Edition, New Jersey, 2007

2. George Torkildsen, Leisure and Recreation Management, Third Edition, E & FN SPON, New York, 1992.

3. Chuck Y. Gee, James C. Makens, Dexter J.L. Choy, The Travel Industry, Third Edition, Van Nostrand Reinhold, New York, 1997