Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Hizmet İşletmeleri Muhasebesi

TRM 206

4

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Zorunlu

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet GÜNEŞ

Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Mehmet GÜNEŞ

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Muhasebenin en önemli fonksiyonu, işletmelerde karar almaya yarayan kantitatif bilginin üretilmesidir. Bu derste, muhasebenin ürettiği temel finansal tablolar olarak ifade edilen bilanço ve gelir tablosunun oluşumu anlatılmaktadır.

Dersin İçeriği

Hesap kavramı, çift taraflı kayıt sistemi, günlük ve büyük defter kayıtları, dönem sonu işlemleri, mizan, temel finansal tabloların hazırlanması ve muhasebe döngüsü, varlıklar, borçlar ve öz sermaye

Öğrenme Çıktıları

- Turizm işletmelerinde muhasebe bilgisinin rolünü anlayabilmek

- Muhasebenin temel kavramlarını anlayabilmek

- Finansal tablolarda yer alan kalemler ve yapıyı gözden geçirebilmek

- Temel ticari işlemlerin kaydını tutabilmek

- Envanter ve maliyet yöntemlerini tanımlayabilmek

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Temel Kavramlar

2.Hafta

Muhasebe Standartları

3.Hafta

Muhasebe Sistemleri

4.Hafta

Duran Varlıklar-Dönen Varlıklar

5.Hafta

Alacaklar

6.Hafta

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar

7.Hafta

Stoklar

8.Hafta

ARA SINAV

9.Hafta

Maliyet Kavramı

10.Hafta

Bilanço

11.Hafta

Gelir Tablosu

12.Hafta

Nakit Akışı

13.Hafta

Örnek Olay Çalışması

14.Hafta

Örnek Olay Çalışması

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

  1. Warren, S.C., Reeve, M. J., Duchac, J. (2009). Financial Accounting. South Western Educ Pub.