Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Turizm İşletmelerinde Yönetim

TRM 204

4

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Zorunlu

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Utku GÜĞERÇİN

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Utku GÜĞERÇİN

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Mezuniyet aşamasına gelen ve İşbaşı eğitimine gitmeden önceki dönemde olan öğrencilere turizm sektörünün en büyük alt sektörünü oluşturan konaklama dünyasını ve otellerin işleyişini derinlemesine kavramasına ve yönetim becerilerini geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste konaklama ve otel işletmeleri detaylı olarak özellikleri, dünyadaki ve Türkiye’deki sınıflaması anlatıldıktan sonra, otel işletmelerinde bir yöneticinin yapması gereken yönetim faaliyetleri yönetim-organizasyon bilimi çerçevesinde aktarılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

- Otel işletmelerinin turizm işletmeleri içindeki yerini kendi cümleleri ile ifade eder.

- Otel işletmelerinin tanımını yaparak temel özelliklerini açıklar.

- Konaklama işletmelerini dünyadaki ve ülkemizdeki sınıflandırmasını yapar.

- Otel işletmeciliği bakış açısıyla yönetim ve yöneticilik kavramlarını yorumlar.

- Otel işletmeleri açısından yönetim teorilerini açıklar.

- Otel işletmeleri açısından yönetim fonksiyonlarını açıklar.

- Organizasyon yapı türlerini açıklar.

- Organizasyon ilkelerini kendi cümleleri ile ifade eder.

- Eleştirel düşünceyle alanındaki sorunların kaynağını belirler ve bunu bağımsız olarak bilimsel düşünce pratiği içinde gerçekleştirir.

- İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını tanır.

- Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm geliştirir.

- İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutlarını tanır.

 

 

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Otel İşletmelerinin Turizm İşletmeleri İçindeki Yeri

2.Hafta

Otellerin Tanımı Ve Temel Özellikleri

3.Hafta

Konaklama İşletmelerinin Sınıflaması-1

4.Hafta

Konaklama İşletmelerinin Sınıflaması-2

5.Hafta

Otel İşletmelerinde Yönetim Ve Yöneticilik Kavramları

6.Hafta

Otel İşletmeleri Açısından Yönetim Teorileri

7.Hafta

Otel İşletmeleri Açısından Yönetim Fonksiyonları

8.Hafta

Otel İşletmeleri Açısından Yönetim Fonksiyonları

9.Hafta

Ara Sınav

10.Hafta

Otel İşletmelerinde Organizasyon Teorisi, Temel İlkeleri

11.Hafta

Otellerin Organizasyon Yapısının Düzenlenmesi, Bölümlere Ayırma

12.Hafta

Otellerin Organizasyon Yapısının Şekillendirilmesi

13.Hafta

Otel Organizasyon Yapısının Analizi Ve Bölümler Arası İlişkiler

14.Hafta

Otel Organizasyon Yapısının Analizi Ve Bölümler Arası İlişkiler

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. Batman, Orhan (2008) Otel İşletmelerinin Yönetimi, Değişim Yayınları, İstanbul

2. Olalı, H. Ve M.Korzay(1989) Otel İşletmeciliği, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul

3. Met, Ömer Lütfü (2003) Ağırlama Hizmet İşletmelerinde Yönetim Ve Yöneticilik, Balıkesir.

4. Aktaş, Ahmet(2004), Turizm İşletmeciliği Ve Yönetimi, Detay Yayınları, Ankara