Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Türkiye’nin Turizm Coğrafyası

TRM 227

3

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Hasan GÜL

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Hasan GÜL

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Türkiye’nin kültürel ve doğal değerlerinin öneminin anlaşılması

Dersin İçeriği

Türkiye'nin coğrafi bölgeleri

Öğrenme Çıktıları

- Türkiye'nin fiziki coğrafyasını ve doğal turizm kaynaklarını tanımlayabilmek

- Türkiye'nin bölgelerinin turizm kaynaklarını anlatabilmek

- Genel coğrafya verilerini turizmle ilişkilendirmek

- beşeri coğrafya ve turizm ilişkisini kurmak

- turizmin coğrafi analizini yapabilmek

 

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Türkiye turizmine genel bakış

2.Hafta

Türkiye turizminde su kaynakları

3.Hafta

Deniz turizmi

4.Hafta

Göl turizmi, akarsu turizmi, kaplıca turizmi

5.Hafta

Türkiye turizminde yerşekilleri ile ilgili başlıca kaynaklar, peribacaları, travertenler

6.Hafta

Vadiler, volkanik şekiller, mağaralar

7.Hafta

Dağ turizmi, kış turizmi

8.Hafta

Vara sınav

9.Hafta

kır turizmi

10.Hafta

Flora ve fauna kaynakları, milli parklar ve sulak alanlar

11.Hafta

Türkiye turizminin beşeri kaynakları

12.Hafta

Müzeler, ören yerleri, kültürel ve dini yapılar, çeşitli etkinlikler

13.Hafta

Türkiye turizminde ulaşım, konaklama ve organizasyon alanındaki gelişmeler

14.Hafta

Türkiye'de turistik bölgelerin coğrafi dağılışı

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

  1. Şensılay, A. 2002. Turkey, İstanbul: Revak Rehber Basım yayın dağıtım A.Ş.