Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Turizm ve Çevre

TRM 225

3

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Zorunlu

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Alper BOZKURT

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Çevrenin korunması, doğal ve kültürel çevrenin turizm için önemi, turizm ürünü içinde çevre bileşenlerinin analizi ve turizmde çevrenin korunmasına yönelik uygulamalar hakkında öğrencilere bilgi vermek amaçlanmaktadır. Böylece çevre bilincinin ve çevrenin korunmasının turizmin devamlılığı açısından öneminin farkına varılması sağlanacaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste çevre ile turizm ilişkisi incelenecektir. Ayrıca çevreye bağlı ortaya çıkan turizm türleri, turizmin çevresel değerleri kullanma yoğunluğu, bu yoğunluğu ve baskıyı düzenleyen taşıma kapasitesi, Sürdürülebilir turizmin amaçları ve ilkeleri, çevre planlama ve Çevresel Etki Değerlendirme teknikleri üzerinde durulacaktır.

Öğrenme Çıktıları

- Turizm, doğal kaynaklar ve çevre ilişkisi,

- Turizmin çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri,

- Sürdürülebilir turizmin amaçları ve ilkeleri,

- Türkiye’nin çevre politikaları,

- Doğal ve kültürel çevre değerlerinin korunmasına dair uygulamalar hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Teorik

1.Hafta

Boş zaman- Rekreasyon- Turizm Kavramları

2.Hafta

Turizm Endüstrisinde Gelişme Eğilimleri

3.Hafta

Çevre Yönetimi

4.Hafta

Çevre Politikası

5.Hafta

Turizm ve Çevre Arasındaki İlişki

6.Hafta

Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Gelişme

7.Hafta

Sürdürülebilir Turizm

8.Hafta

Ara Sınav

9.Hafta

Sürdürülebilir Turizm Politikası ve Planlaması

10.Hafta

Turizm ve Çevre Etkileşimi

11.Hafta

Turistik Alan Yaşam Dönemi

12.Hafta

Taşıma Kapasitesi ve Turizm İlişkisi

13.Hafta

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)

14.Hafta

Turizmde Çevresel Etki Değerlendirmesi-Ege Bölgesi Örneklemeleri

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. 1. Andrew Holdenhttp://www.amazon.com/Environment-Tourism-Routledge-Introductions-Society/dp/0415399556/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1332677430&sr=1-1 - #, Environment and Tourism (Routledge Introductions to Environment: Environment and Society Texts), Second Edition, 2008, Routledge, New York.

2. Cengiz Demir-Aydın Çevirgen, 2006, Turizm ve Çevre Yönetimi: Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı, Nobel Yayıncılık, Ankara

3. Andrew Holden (2008), Environment and Tourism.

4. Zbigniew Mieczkowski (1995), Environmental Issues of Tourism and Recreation.