Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Turizm Endüstrisinde Girişimcilik

TRM 207

3

3+2

4

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Seçmeli

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Onur ÇELİK

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Onur ÇELİK

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Girişimcilik; kavramları, yaklaşımları, kültürü, türleri, fonksiyonları, alanları ve girişimcilik süreci

Öğrenme Çıktıları

- Girişimciliğin temel kavramlarını tanımlar.

- Girişimciliğin özelliklerini öğrenir.

- Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir.

- Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.

- Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır.

- Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Girişimciliğin Temel Kavramları

2.Hafta

Girişimcilik ve Etik

3.Hafta

Girişimcilik ve Yaratıcılık

4.Hafta

Fizibilite Analizi

5.Hafta

Fizibilite Analizi

6.Hafta

İş Modeli Tasarımı

7.Hafta

İş Planı hazırlama

8.Hafta

Ara sınav

9.Hafta

İş Planı Hazırlama

10.Hafta

İş Planı Örnekleri

11.Hafta

Başarılı Girişimcilik Hikayeleri

12.Hafta

Girişimcilik ve İmtiyaz Hakkı

13.Hafta

Pazarlama Planı Hazırlama

14.Hafta

E-ticaret ve Girişimcilik

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. Norman M. Scarborough, Jeffrey R. Cornwall (2016) Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Global Edition, 8/E, Pearson.

2. Stephen J. Page, Jovo Ateljevic (2009), Tourism and Entrepreneurship International Perspectives.

3. Alison Morrison, Mike Rimmington, Claire Williams (1999), Entrepreneurship in the Hospitality, Tourism and Leisure Industries.