DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyılı T+U (Saat) Kredi AKTS
Turizm Ekonomisi TRM 205 3 3+0 3 5
Ön Koşul Dersleri TRM 205 Turizm  Ekonomisi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Hasan GÜL
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Amacı Bu ders turizm öğrencilerinin hem turizm hem de ekonomi açısından dünyada ve de Türkiye'de meydana gelen hareketleri detaylı bir şekilde anlamasını amaçlamaktadur.
Dersin İçeriği Bu ders turizm sektörünün öncelikle Türkiye'nin ulusal ekonomisi olmak üzere, dünya ekonomisine nasıl katkı sağladığını ayrıntılı bir şekilde ödemeler dengesi, istihdam, bölgesel kalkınma, ihracat ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) katkı bakımından incelemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgilenme Öğretmen Odaklı Sınavlar
Anlama Öğrenci Odaklı Sınavlar
Analiz Etme Öğrenci Odaklı Sınavlar
Öğretim Yöntemleri: Öğretmen Odaklı
Ölçme Yöntemleri: Sınavlar
DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizmin Tanımı ve Kapsamı Kitaplar
2 Turizmin Tarihi Kitaplar
3 Dünyada Turizm Kitaplar
4 Turizmin İktisadi Analizi Kitaplar
5 Turizm Talebi Kitaplar
6 Turizm Arzı Kitaplar
7 Otel Ekonomisi Kitaplar
8 Ara Sınav Kitaplar
9 Otel Oda Fiyatlaması Kitaplar
10 Restoran Ekonomisi Kitaplar
11 Ulaşım Ekonomisi Kitaplar
12 Turizmle ilgili diğer sektörlerin ekonomisi Kitaplar
13 Turizm Çarpan Analizi Kitaplar
14 Uluslararası Turizm Piyasaları Kitaplar
KAYNAKLAR
Ders Notu Clement Alan Tisdell (2013), Handbook of Tourism Economics - Analysis, New Applications and Case Studies, World Scientific
Ozan Bahar and Metin Kozak (2008) Tourism Economics: Concepts and Practices,Nova Science Publishers
İlave Ders Notları İsteğe bağlı
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar 1-8 hafta Slayt ve Kitap Bölümleri
Sınav Soruları Klasik ve Çoktan seçmeli sorular
9-14 hafta Slide ve Kitap Bölümleri
Ödevler Ödevler Yoktur
Sınavlar Sınav Tarihleri Belirlenen zamanda
Arasinav Tarihleri Yoktur
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev
Toplam 100
Yıl İçi Çalışmaların Başarıya Katkısı 40
Final Sınavının Başarıya Katkısı 60
Toplam 100
DERS KATEGORİSİ Zorunlu
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Turizm konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bu alan için uygulayabilme becerisi 5
2 Proje tabanlı çalışma kültürünü benimsemiş mezunlar yetiştirme 4
3 Veri toplayabilme ve bu verileri analiz edebilme becerisini kazanma 4
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi 4
5 Amaca uygun olarak problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi 5
6 Karmaşık bir süreci gerçekçi koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde çözme becerisi 5
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; Avrupa Dil Portföyüne göre B2 düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma 5
10 Turizmin etkilerini, evrensel ve yerel boyutlarda ekonomik, çevre ve sosyal kültürel bakımdani anlamak için gerekli genişlikte eğitim 4
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
12 İş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık 4
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme)
Ödevler
Ara Sınavlar 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Performans Görevi (Laboratuar) 0 0 0
Toplam İş Yükü 44
Toplam İş Yükü / 30 saat 1,47
Dersin AKTS Kredisi 5